Skolepenge

Hvad koster en plads på skolen?
En plads på skolen koster pr. 1. august 2023: 3.027 kroner om måneden og prisen er den samme gennem hele skoleforløbet. Det er ikke muligt at fravælge dele af betalingen (f.eks. fritidstilbud eller madordning). 

0. – 3. klasse 

Skole 627 kroner

FTO 1.755 kroner

Madordning (frokost+formiddagsmad)
617 kroner

Eftermiddagsmad 28 kroner

4. – 6. klasse

Skole 2.057 kroner

Klub 325 kroner

Madordning (frokost+formiddagsmad)
617 kroner

Eftermiddagsmad 28 kroner

7. – 9. klasse

Skole 2.410 kroner

Madordning (frokost+formiddagsmad)
617 kroner

I 9. klasse falder den sidste betaling i juni måned

Der betales månedligt forud.
Takster for skole, fritidsordning og mad indexreguleres for et nyt skoleår hvert år pr. 1. august.

Ekstra udgifter

Udover skolepenge skal man påregne udgifter til følgende:

  • Madpenge til lejrskoler (herunder også musikfestival) er svarende til en måneds madpenge pr. barn. Beløbet opkræves samme måned som aktivteten afvikles. 
  • Transport til og fra den årlige fælleslejrskole, 100 kr. pr. barn. Beløbet opkræves med skolepengene i september måned
  • Lejrskoleophold i udland på 7. og 8. klassetrin. Der opkræves et beløb svarende til en måneds skolepenge pr. barn. Opkræves med skolepengene ca. samme måned som rejsen.
  • Årligt kontingent på 300 kr. til Støtteforeningen pr. familie. Opkræves via skolepengene i oktober.

Skolepengene skal betales senest den 1. i måneden via betalingsservice, og der betales i alle årets 12 måneder. Der betales dog kun skolepenge i 11 måneder for eleverne i 9. klasse.

I forbindelse med indmeldelse opkræver skolen et pligtigt indmeldelsesgebyr til skolens støtteforeningen på 900 kr.

Såfremt man ønsker sit barn udmeldt af skolen er der en måneds opsigelse fra udløb af den måned, hvor man udmelder sit barn.

Klasseweekender

Forældrene arrangerer selv.
Skolen giver i øjeblikket et tilskud til opholdet i f.eks. en hytte.  Forældrene i klassen betaler selv mad og evt. andel af opholdet. Vi prioriterer klasse-weekenderne højt, så man får nogle fælles oplevelser.

Fripladser

Det er muligt for forældre at søge om delvis friplads. Tildelingen sker i forhold til indkomst og formueforhold, og gives for højst 1 år ad gangen.

Til alle forældre gives før sommerferien via Forældreintra eller taskebrev besked om fripladsmuligheden med angivelse af ansøgningsfrist, som skal overholdes.

Søskendemoderation

Skolen giver søskendemoderation til 2., 3. og 4. barn, der samtidig går på skolen.
Til 2. barn ydes 340 kr., til 3. barn ydes 580 kr. osv.  
Hovedreglen er, at søskende for at få moderationen skal have samme folkeregisteradresse. Så giver elevstyringssystemet selv rabatten.
Søskende kan dog dele en ved skolestart given søskendemoderation, hvis forældrene flytter fra hinanden. Det kræver, at forældrene selv – hvert år inden skolestart i august – skal have søgt skriftligt om deling til kontoret. Man får ikke søskende-moderation med tilbagevirkende kraft.

Befordringstilskud

Transportudgifter til offentlige transport-midler til og fra skolen er desværre meget begrænsede efter lovgivningen, bortset fra til handicappede og invalide elever. Vi informerer via Forældreintra, når der er nyt.

Genveje til relevant information

Profil og historie

Læs bl.a. om vores vision, formål, pædagogik og det forpligtigende fællesskab her

Nyt fra ledelsen

Læs ledelsens kvartalsvise nyhedsbreve og skolelederens skriv her

Optagelse

Læs alt om optagelse, opskrivning på venteliste og digital opskrivning her

Skolepenge

Hvad koster det at have barn på Hareskovens Lilleskole? Find takster her

ABC

Se skolens ABC – spørgsmål og svar på alt mellem himmel & jord

Lovpligtig information

Find vedtægter, nøgletal, årsberetninger, handleplan for undervisningsmiljø og evalueringsplaner her

Syng skolens sange

Lyt til skolens sange, eller download tekster med akkorder i PDF her

Køkkenet

Vi har madordning på skolen og eleverne er med i køkkenet. Læs mere her