7-9 kl.

Overbygningen undervisning

Overbygningen 7., 8. og 9. klasse

I overbygningen skal eleverne skal selv være med til at skabe og vedligeholde et ungdomsmiljø som står på skolen værdier og de sociale og personlige færdigheder, de har med sig fra deres tidligere skoleliv.
I overbygningen skal det være fedt at være, fordi man er en del af fællesskabet og har medejerskab.
Lærerne står ikke nødvendigvis med svaret på alt, de sætter trygge rammer for et kreativt og kritisk tænkende fællesskab – eleverne skal bruge deres nysgerrighed til at undersøge og selvstændigt finde frem til viden.

Selvom overbygningen har afgangsprøven som slutmål, så har vi også andre mål om fortsat at arbejde med personlig og social udvikling og trivsel og elevernes skal fortsat have mulighed for at fordybe sig musisk og kreativt.

Dagligdagen

I Overbygningen møder eleverne en større fagrække end tidligere i skoleforløbet: Dansk og livsoplysning, matematik, idræt, musik, engelsk, tysk, geo/bio, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag (musik eller billedkunst). Hertil har eleverne linjefag 2 lektioner ugentligt med mulighed for at vælge fordybelse i et område, som de har særlig interesse for.

Der er uger med almindeligt skoleskema og andre uger med projekter i klassen eller på tværs af klasserne. Hver dag er der frokost ca. 11.30 med en efterfølgende større pause. I pausen må eleverne – med forældretilladelse – forlade skolens område. Med jævne mellemrum afholder overbygningseleverne og lærere fællessamlinger – regnbuemøder.

Lejrskoler

På Hareskovens Lilleskole er det vigtigt for os, at børnene kommer ud af skolebygningerne og oplever den omkringliggende verden on location. Vi bruger selvfølgelig skoven, men det er også vigtigt, at børnene kommer længere væk. Alle vores lejrskoler har som udgangspunkt at arbejde med elevernes oplevelse af at høre til i et fællesskab. Der er stor vægt på at styrke de sociale kompetencer.

I starten af skoleåret tager overbygningsklasserne en uge på fælleslejr et sted i Danmark. Her lærer de om landsdelen, de bliver udfordret fysisk og socialt, og de er med til at lægge planer for skoleåret og diskutere rammerne for samværet.

I 7.klasse tager vi eleverne med til Wales, Storey Arms, som er et friluftscenter i Brecons Beacon. Formålet med turen er at give eleverne mulighed for aktivt at bruge deres 1. Fremmedsprog. Herudover er formålet at støtte eleverne i at udfordre egne fysiske og mentale grænser: Vi vandrer over bjerge, kravler i huler, rapeller og sejler i kano.

I 8.kl. tager vi eleverne med til Berlin. Her er formålet, at de skal bruge deres 2.fremmedsprog og i øvrigt få et indtryk af og kendskab til den tyske hovedstad.

Linjeholdene i musik og drama/medie tager på Lilleskolernes musik- og teater-festival 3 dage sidst i juni. Her mødes de med elever fra andre lilleskoler og viser, hvad de kan, og oplever et endnu større musikalsk fællesskab, end hjemme på skolen. Formålet med denne lejrskole er at give eleverne en oplevelse af at være en del af et større fællesskab, men også at give dem mulighed for at måle sig med andre og opleve og blive inspireret af andre.

Hareskovens Lilleskole - HLS

 Afgangsprøver og Terminsprøver

Vi melder eleverne til folkeskolens afgangsprøver i 9.klasse med afholdelse i maj- juni. Valgfagseksamen efter 8. klasse afvikler vi i vinterperioden.

Uddannelsesvejledning

Vi har et samarbejde med Uddannelsesvejledningen i Ballerup Kommune (Den Kommunale Ungeindsats – KUI) og har derfor tilknyttet en Uddannelsesvejleder til skolen.

Uddannelsesvejlederen vil introducere de forskellige muligheder for ungdomsuddannelser for eleverne. Eleverne vil ligeledes deltage i brobygningsaktiviteter og valgfri praktik mv. UU-vejlederens kontaktoplysninger findes på kontaktssiden.

Læs mere om vores undervisning: 

Lilleafdelingen

Læs om dagligdagen, projekter, fagdeling, lejrskole og meget mere

Mellemafdelingen

Læs om dagligdagen, projekter, fagdeling, lejrskole og meget mere

Overbygningen

Læs om dagligdagen, afgang og terminsprøver, uddannelsesvejledning mm.

Projekt- & værkstedsundervisning

Læs om kreative processer og social erfaring

Ringetider

Se oversigt over skolens ringetider her

Evaluering

Læs om vores evalueringskultur her

Inklusion og specialundervisning

Læs om vores tilgang til specialundervisning